Shiatsu Christian Antoni

Shiatsu

Shiatsu
Yoga-Kurse
Taichi-Kurse

Termine auf telefonische Anfrage

Kontakt:
Christian Antoni
Brunnstubengasse 39
2102 Bisamberg

Tel.: 06765568577
E-Mail: ishwara@a1.net